Výškové opravy fasád

Úvod » Služby » Údržba a servis » Výškové opravy fasád

Výškové opravy fasád

Zaměřujeme se na drobné opravy i celkové rekonstrukce fasád.

oprava a údržba fasády

Zajistíme pro Vás sanaci drolící se omítky a opadávajícího zdiva včetně kompletního záboru a ohlídání prostoru pod stavbou tak, aby nebylo ohroženo blízké okolí vašeho domu. Pomocí horolezecké techniky zabráníme dalšímu drolení fasády či upadnutí prasklé římsy.

Oprava či rekonstrukce fasády si vyžádá soubor několika řemesel. Zednické práce doprovází práce klempířské. Klempířské prvky chrání fasádu budovy před přímým působením dešťové vody na svrchní plochy pláště budovy a zároveň slouží v mnoha případech i jako dekorace fasády. Dokončení díla patří malířům a natěračům. Kromě běžných fasádních barev nabízíme možnost nátěru fasády speciálními nátěry, které zabraňují rychlému opětovnému usazování nečistot. Budete tak mít z nově natřené fasády radost o mnoho déle.

S pravidelnou údržbou a péčí nastupují šikovní pracovníci, kteří pro vás v případě potřeby fasádu umyjí. Zajišťujeme odstranění graffity.

Drobné opravy

Věnujeme se výškovým opravám, pro které je zbytečné nebo příliš nákladné pořizovat lešení či vysokozvidžnou plošinu. Za použití horolezecké techniky se naši řemeslníci spustí přímo k poškozenému místu, kde provedou potřebné výškové práce.

Mezi drobné opravy patří

 • vyčištění, zasanování a uzavření otvoru po hnízdění ptactva
 • oprava uměleckých štukatérskch děl
 • oprava prasklé okenní špalety
 • oprava a renovace okenní či dveřní šambrány
 • sanace a zajištění prasklé střešní římsy (korunní římsy)
 • opravy poškozených části rizalitů
 • rekonstrukce drolících se frontonů
 • oprava poškozených klempířských prvků

Rekonstrukce fasád

Zajistíme pro vás kompletní výstavbu fasády nebo její celkovou rekonstrukci.

Vždy záleží na konkrétních dispozicích a stavební fázi budovy. Při standardním postupu zkontrolujeme, případně opravíme zdivo domu. Probereme se zákazníkem potřebu a možnosti zateplení domu a další postupy:

 • instalace tepelně izolační vrstvy
 • špricování fasády
 • omítnutnutí jádrovou omítkou
 • nanesení a vyhlazení štukové vrstvy
 • nátěr fasádní barvou
 • nátěr impregnačním nátěrem

Revize fasády

Fasádu doporučujeme zkontrolovat ideálně jednou ročně. Jde o krátkou a nejlevnější variantu péče o tvář vaší budovy. Neváhejte nám zavolat. Domluvíme čas prohlídky dle vašich časových dispozic.

Ptáte se, proč prohlížet fasádu, kdy je jen trošku oloupaná? Zdánlivě drobná trhlina nebo na malém místě odloupnutá omítka může schovávat poškození většího rozsahu, než se na první pohled může zdát. Jak je to možné?

V místě poškození se na fasádě pouze otevřela cesta pro působení vlivů počasí, především jde o déšť, vzdušnou vlhkost a střídání teplot. Ty způsobují postupné rozpadávání a drolení  materiálů použitých na vaší fasádě. Vzdušná a dešťová voda vniká postupně do všech fasádních vrstev a namáčí jak omítku tak izolaci. Postupným drobením zdiva a omítky vzniká vhodné prostředí pro usazení mikroorganismů, které jsou spolu s prachovými částicemi zanášeny do trhliny větrem.  Vše probíhá skrytě za jinak dobře vypadající omítkou. Výsledkem je postupné plesnivění izolace a nenápadný rozklad vaší fasády. Pak už prevence nepomůže.

Někdy je prevence jednodušší než se zdá. Stačí prohlédnout střechu a vyčistit okapové žlaby a okapové svody. Pokud jsou zanešeny, voda nemá kam odtékat a končí i s usazenou špínou na vaší omítce.

Havarijní práce

Následkem nenápadného zvětrávání je pak náhlé utržení velkého kusu. Odloupne se fasáda v šířce několika metrů, upadne část střešní římsy. To už jsou situace nejen nákladné, ale hlavně nebezpečné pro kolemjdoucí a tím pádem i pro vás jako majitele nemovitosti. Samovolně odpadávající kusy omítky nebo zdiva mohou ohrozit zdraví nebo majetek lidí, kteří budou ve špatné době blízko vaší fasády.

Naše výškové havarijní práce v takovém případě zahrnují rychlé a operativní řešení:

 • příjezd našich pracovníků v co nejkratší době
 • prohlídku budovy a zjištění rozsahu poškození
 • použití lanové techniky k přístupu na zasažené místo
 • odstranění zbývajících částí fasády, které by se mohly později uvolnit
 • zasanování zdiva
 • zajištění fasády proti dalšímu opadu
 • návrh dalšího postupu při opravě fasády

fasáda a její vrstvy

Základem je samotné zdivo, které tvoří zeď domu (může se jednat o cihly, tvárnice, betonové panely, dřevěné desky)

Následuje cementový postřik. Jeho nanášení nazýváme „špricování“. Tento postřik slouží ke zdrsnění zdiva. Provádí se proto, aby následně nanášená jádrová omítka lépe přilnula. V případě velmi hladkého zdiva se jako podklad pro snadnější nanášení špricu používá pletivo.

Následuje jádrová omítka. Jádrová omítka má za úkol vyhladit všechny nerovnosti a nedokonalosti. Může to být vrstva konečná, po níž následuje již barevný nátěr nebo obložení keramickými obklady, a nebo přípravná vrstva pro nanesení štuku.

Štuk je poslední, velmi hladká vrstva omítky. Zahlazuje veškeré skulinky jádrové omítky a vytváří „hladké plátno“ připravené k nátěru. Může se také jedna o speciální štukatérské omítky, ze kterých pak šikovný umělecký řemeslník vytváří nádherné dekorace. Používá se převážně u historických budov.

Rekonstrukce a restaurování historických budov

Pokud vlastníte historickou budovu a chcete nebo dokonce musíte opravit ji v původním stylu, zařídíme pro vás kompletní rekonstrukci. Vyjednáme potřebná potvrzení a povolení záboru s místním úřadem. Zařídíme povolení úřadu pro památkovou péči. Zajistíme potřebné materiály.

Provedení uměleckořemeslných a technických pracích zajistíme odborně školeným a zkušeným řemeslníkem. Vždy věnujeme velkou pozornost tomu, aby práce byly provedeny pečlivě a respektovaly technickou a výtvarnou strukturu původního díla.

Neváhejte se na nás obrátit. Veškeré úkony zajistíme tak, abychom vás zatěžovali co nejméně jak časově, tak administrativně.

Výškové práce a opravy historických budov provádíme po celé České republice.  Nejvíce se pohybujeme na území Prahy a Středočeského kraje.

Líbí se Vám naše práce?

Pokud máte zájem o podobné služby, stačí vyplnit formulář a my se s Vámi spojíme a domluvíme se na spolupráci.

Budeme se těšit na viděnou, Výškové služby.

Opište z obrázku: