Stromy - údržba, kácení, vazby

Úvod » Služby » Údržba a servis » Stromy - údržba, kácení, vazby

Zdravotní prořezy stromů a úvazky

Strom v blízkosti lidských obydlí nesmí ohrožovat zdraví lidí ani jejich majetek. Je proto potřeba provádět pravidelnou kontrolu jeho zdravotního stavu a předejít tak náhodně ulomeným větvím nebo pádu celého stromu. Strom pravididelnou péčí udržujeme zdravý a vyhneme se zbytečnému kácení.  To je práce pro stromolezce arboristu. Rozhodnutí o řezu nelze brát na lehkou váhu, pokud chceme stromu zachovat zdravý a pěkný vzhled a dlouhou životnost.

stromy_po_orezu_orez

Řez do živého dřeva je pro stromem vnímáno jako poranění. Hrozí mu špatné hojení řezné rány, infekce a odumření jeho části nebo celého stromu. Nevyhnutelně pak následuje kácení. Novému stromu pak trvá léta, než nahradí funkci toho, který jsme nesprávně ošetřili a zahubili. Arborista musí respektovat pletivo stromu, způsob přirozeného větvení a vedení živin. Stejnou škodu může způsobit i nesprávně odstraněná mrtvá větve, i když se na první pohled zdá, že zde není co zkazit, protože dřevo samo už odumřelo.
Úpravu poškozeného stromu svěřte raději našim odborníkům.

Jsme vlastníky certifikátu ETW. Naši pracovníci jsou proškolení BOZP pro výškové práce a kácení stromolezeckou technikou.

Výškové stromolezecké práce

 • rizikové kácení stromů
 • postupné kácení stromů pomocí horolezecké techniky
 • stromové bezpečností úvazky a vazby korun
 • zdravotní prořezy
 • zmlazovací řezy
 • výchovné řezy
 • odstraňování popínavých dřevin (ze stromů, z fasád)

Rizikové kácení stromů, ozdravné řezy stromů a vyvazování korun stromů provádějí naši výškoví pracovníci pomocí stromolezecké techniky.  Využívají k tomu nejmodernějších výškových lezeckých technik a prostředků osobního zajištění pro bezpečné provádění odborných zásahu v korunách stromů.

Kompletní balíček stromolezeckých prací

 • prohlídka stromu: diagnóza poškození a návrh potřebných zásahů
 • provedení kácení, provedení řezů, vyvázání koruny stromu
 • ošetření řezných ran stromu dle potřeby
 • sanace dutin
 • instalace bezpečností vazby
 • zajištění přilehlého okolí proti poškození
 • porcování dřevní hmoty
 • odvoz a likvidace bioodpadu
 • finální úklid

Naši arboristé se vždy soustředí na pečlivé provedení řezu, tak aby ošetřenému stromu zajistili co nejdelší životnosti a zároveň zachovali dobře vypadající korunu. Naši pracovníci jsou proškoleni k jemné manipulaci s lanovou technikou  a dřevní hmotou. Jejich zručnost a šikovnost je hojně využívána na místech, kde není zásah na stromu umožněn provést jiným způsobem. Například neexistuje přístup pro použití vysokozdvižné plošiny.

Podívejte se, jak probíhá kácení stromu na rizikové místě, viz naše Reference.

Výhody ošetření stromolezeckou technikou

 • Stromolezec není limitován výškou ani rozlohou koruny stromu ani jejím tvarem.
 • možnost kvalitní prohlídky celé délky kmene včetně všech větví
 • šetrnost vůči stromu i jeho okolí
 • malý zábor manipulační plochy

Kácení stromu provádíme vždy tak, abychom nepoškodili jeho blízké okolí. Při rizikové kácení stromů dbáme na použití bezpečnostních pomůcek. Při kácení stromů používáme vybavení, od zkušených výrobců, které máme prověřeno praxí.

Instalace bezpečnostních vazeb

Instalace bezpečnostních vazeb patří mezi jemné výškové práce. Je zde třeba arboristy a horolezce v jedné osobě. Naši výškoví pracovníci rozumím potřebám stromů a snaží se je skloubit s požadavky okolí, ve kterém se strom nachází.
Bezpečností vazby posilují odolnost stromů vůči náhlému odlomení části kmenu, ulomení větve nebo vyvrácené celého stromu.

Správné provedení bezpečnostní vazby

 • Použitá technika musí zohledňovat míru poškození stromu
 • zároveň musí zohlednit přínos instalace vazby v porovnání s vynaloženými náklady
 • druh stromu a rychlost přírůstků dřevní hmoty
 • použitý materiál nesmí strom dále více poškozovat
 • musí částečně umožňovat přirozený pohyb, aby nezanikly přirozené stabilizační mechanismy
 • musí být zvolena s citem, aby nedošlo ke zlomení stromu v místě vazby
 • vazba musí být zvolena decentní

Druhy prováděných řezů a jejich význam

Rozeznáváme několik druhů prováděných řezů. Liší se podle účelu řezu, zdraví a stáří stromu.

Řezy zakládací

Provádějí se u mladých stromů. Začíná se s nimi už v okrasné školce. Slouží k založení koruny a tvarování podle příslušného druhu strom. Provádí se při přesazení stromu na trvalé stanoviště. V dalších letech se pak používá tvarovacích a výchovných řezů.

Cílem těchto řezů je vyrovnání nadzemní a podzemní části stromu, dosažení stabilní a odolné koruny s charakteristickým tvarem pro příslušný druh a přizpůsobení tvaru, velikosti a funkčním požadavků pro ten konkrétní strom ve vazbě na jeho stanoviště. Typickým příkladem je úprava výšky spodních větví pro podjezd dopravními prostředky nebo tak, aby byl umožněn průchod lidí na pěších zónách.

Řezy udržovací

Cílem udržovacích řezů je zachování maximální životnosti, vitality a funkčnosti stromu spolu se splněním provozní bezpečnosti. Jedna se o zdravotní řez, kdy odstraňujeme větve suché, mechanicky poškozené, nevhodně se křížící nebo oslabené, případně napadené stromovou infekcí. Dále jde o řezy z důvodů bezpečnostních a řezy redukční. Redukční řezy se provádí při potřebě jednorázově omezit rozlohu části nebo celé koruny. Provádí se nejčastěji u stromů, které byly dlouho ponechány bez pravidelné péče.

Řezy speciální

Mezi speciální řezy patří hlavový řez, řez čípkový, řez rekonstrukční a řez přirozený.

Rizikové kácení  stromů, výchovné, udržovací  řezy, speciální řezy a bezpečnostní vazby stromů provádíme na území celé české republiky.

Stromy a město

Proč máme ve městech stromy?

Stromy ve městech tvoří naše spojení s přírodou, doplňují estetický vzhled města a pomáhají nám zpříjemnit městský život. Stromy nám poskytují ochranu před přímým slunečním zářením a zároveň posezení v chládku pod jejich korunami.  Ve svém bezprostředním okolí snižují stromy teplotu a zvlhčují ovzduší. V případě většího výskytu stromů, například parků, se může rozdíl v obsahu vzdušné vlhkosti přesahovat až deset procent oproti místu se zástavbou bez zeleně. Stromy vysazujeme ve městech účelně, tak aby nám stínili a zachytávali prach na místech sloužících k odpočinku. Pomocí stromů odstiňujeme přímé působení větru na velkých plochách jako jsou sportovní a rekreační areály, školní pozemky a městské parky. Stromy jsou architektonickým prvkem v městské zástavbě a zároveň mohou sloužit jako bariéra proti hluku.

Průběžná péče o stromy

Aby stromy všechny tyto funkce mohly plnit a neohrožovaly obyvatele ve své blízkosti, je nutné o ně pečovat. Vše začíná už při výsadbě. Vhodný výběr lokality pro vysazení v kombinaci se vhodně zvoleným druhem stromu. To je práce pro zahradníky a jimi poskytované zahradnické služby. Údržba vzrostlého stromu z rozlehlou korunou je pak věcí stromolezců arboristů. Ti za pomocí horolezecké techniky provednou potřebné výškové práce tak, aby zachovali co nejdelší životnost stromu. U stromu, který se pak nedá zachránít a je pro své okolí nebezpečný, provedou odborné kácení bez ohrožení bezprostředního okolí stromu.

Líbí se Vám naše práce?

Pokud máte zájem o podobné služby, stačí vyplnit formulář a my se s Vámi spojíme a domluvíme se na spolupráci.

Budeme se těšit na viděnou, Výškové služby.

Opište z obrázku: