Školení BOZP

Úvod » Služby » Školení BOZP

Školení pro práce ve výškách

Školení BOZP provádíme ve spolupráci s firmou Alturas.

Poskytujeme školení pracovníků k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle platné legislativy, a to zejména dle Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Osnovy a ceny jednotlivých školení speciálně přizpůsobíme pro Vaše profesní zaměření. Praktickou část školení přizpůsobíme Vámi vykonávané činnosti ve Vašich pracovních prostorech, nebo provedeme školení v místech podobného charakteru. V případě, že frekventanti nemají vlastní vybavení, budou jim doporučeny nebo zapůjčeny osobní ochranné pracovní prostředky předních českých a evropských výrobců.

Líbí se Vám naše práce?

Pokud máte zájem o podobné služby, stačí vyplnit formulář a my se s Vámi spojíme a domluvíme se na spolupráci.

Budeme se těšit na viděnou, Výškové služby.

Opište z obrázku: